Breaking News

Tag Archives: Ngân Hàng TMCP Phương Đông

Ý Nghĩa Slogan & Logo Ngân Hàng Phương Đông OCB

Logo Ngân Hàng Phương Đông (OCB) mới là thành quả được hoàn thiện dựa trên tiêu chí kế thừa những giá trị cốt lõi và tinh hoa của logo cũ, kết hợp chúng với các yếu tố sáng tạo hài hòa làm tăng thêm sự mạnh mẽ, năng động và tính hiện đại cho thương hiệu. Mẫu logo này sẽ ...

Read More »